Hoppa till sidans innehåll

Värdegrund och PolicyMatfors Ryttarförenings värdegrund

Vi har en värdegrund som bygger på en strävan att ge ungdomar insikt om god etik och moral.
 • Öppenhet och kamratlighet, Vi hälsar alltid när vi träffar någon känd eller okänd som kommer till anläggningen, alla ska känna sig välkomna till stallet.
 • Ömsesidig respekt, alla har något att tillföra, har rätt att bli lyssnade på, oavsett vem det är, gammal eller ung, nybörjare eller proffs, som andra eller annorlunda.

 • Vilja att stötta varandra i med och motgång; genom att uppmuntra i såväl framgång som motgång bygger man goda relationer och en positiv stämning på anläggningen.

 • Att alltid reagera direkt om någon inte lever upp till våra gemensamma spelregler och våga visa civilkurage.

Detta leder till att de regler eller den policy som gäller här, blir en naturlig del och präglar förhållningssättet mellan alla som befinner sig på anläggningen eller besöker densamma.

 

Policy mot mobbning och utanförskap

Mobbning innebär kränkningar vid upprepade tillfällen, vilket skiljer mobbning från andra former av kränkande behandling. Vidare råder en obalans i makt mellan den eller de som mobbar och den som utsätts för mobbning.

 • Matfors Ryttarförening ska arbeta aktivt för att förebygga och motverka alla former av kränkning.
 • All personal och alla ledare ska vara uppmärksamma så att mobbning upptäcks tidigt och kan hanteras på lämpligt sätt.
 • Denna policy ska vara väl känd och omfattas av alla såväl elever som vuxna och även föräldrar till icke myndiga elever.
 • Varje kränkande behandling ska resultera i en reaktion.

 Alla har ansvar för att motverka mobbning, trakasserier och annan kränkande särbehandling. De vuxna på anläggningen har ett särskilt ansvar att hindra mobbning.

I Matfors Ryttarförening är vi överens om att kränkningar, mobbning, fördomar och förolämpningar inte är tillåtna.

Policy mot alkohol och droger

Matfors ryttarförening har antagit en policy mot alkohol och droger som ska gälla på alla nivåer i föreningen. Policyn utgår från gällande lagstiftning som rör alkohol, droger och tobak.

Alkohol

Det är ej tillåtet att dricka alkohol inom verksamheten eller på resor/läger som föreningen anordnar och där man har ansvar för ungdomarna.

Om vi skulle upptäcka att någon/några av våra ungdomar använder alkohol agerar vi på följande sätt:

 • Samtal med ungdomarna
 • Kontakt med föräldrarna
 • Vid upprepade tillfällen erbjuda hjälp och stöd
 • Vid misstanke om problem tar vi kontakt med sociala myndigheter

Som ungdomsledare och vuxen är man en förebild för de ungdomar som finns i föreningens verksamhet, därför har vi dessa regler.

Tobak

Tobak innehåller både snusning och rökning. Användning av tobak är inte önskvärt på anläggningen. Rökning är förbjuden på anläggningen.

Vi tillåter inte att våra ungdomar som är under 18 år att använda tobak under eller i anslutning till träning, tävling eller annan aktivitet i vår föreningsverksamhet.

Om vi upptäcker att någon av ungdomarna röker eller snusar på föreningen gör vi 
följande:

 • Samtal med ungdomarna
 • Kontaktar föräldrarna

Narkotika

Om vi skulle upptäcka att någon/några av medlemmarna provat narkotika gör vi följande:

 • Samtal med ungdomarna
 • Kontakt med föräldrarna
 • Kontakt med sociala myndigheter och polisen
 • Fortsatt diskussion inom föreningen om hur vi går vidare för att undvika att liknande sker igen.

I föreningen hjälps alla åt för att förhindra att ungdomarna börjar röka, snusa, dricka alkohol eller börjar med ett narkotikamissbruk.

 

Policy för sociala medier Matfors Ryttarförening
Denna policy beskriver riktlinjer för samtliga medlemmar, ideella ledare, förtroendevalda och anställda i alla åldrar som representerar Matfors Ryttarförening avseende sociala medier. Som medlem representerar du Matfors Ryttarförening när du befinner dig på vår förening eller andra föreningar/klubbars anläggningar.

Sociala medier
Med sociala medier menas till exempel bloggar, hemsidor, Facebook, Instagram, Twitter, Youtube m f l. Kommunikation över internet kan få stor spridning och vara svårt att stoppa. Om det publicerade kan skada enskilda personer eller föreningen anses det olämpligt.

Syftet med denna policy är att anställda, ledare, förtroendevalda och medlemmar inom Matfors Ryttarförening ska få riktlinjer så att vi kan använda sociala medier på ett positivt sätt och därmed ge fler möjligheter att ”hitta till” och ta del av vår verksamhet.

Utgångspunkt
Utgångspunkten är att Matfors Ryttarförening ser positivt på användandet av sociala medier. Vårt engagemang i sociala medier sprider vårt budskap och stärker vårt varumärke. Det gör också organisationen mer öppen och tillgänglig. Din medverkan i sociala medier påverkar inte bara bilden av dig själv utan också bilden av Matfors Ryttarförening. Du är alltid personligt ansvarig för sådant du publicerar på eget initiativ oavsett om publiceringen skett i egenskap av medlem, anställd, förtroendevald eller privat.

Förhållningsregler sociala medier

 • Visa respekt, även om du sitter bakom en skärm långt ifrån den/de som du kommunicerar med. Kommentera aldrig någon nedsättande.
 • Debatter på sociala medier får aldrig innehålla personliga påhopp, mobbning, ryktesspridning, spekulationer eller medveten publicering av felaktig information.
 • Respektera andras integritet, referera inte till en viss person utan att informera denne eller målsman om minderårig.
 • Använd aldrig andras material utan tillåtelse, ange källan och följ de upphovsrättsliga regler som gäller.
 • Beakta personuppgiftslagens (PUL:s) regler genom att vara noga med att personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt. Om du som medlem inte vill medverka på klubbens facebook/hemsida meddela någon i personalen el. Styrelsen.


Var eftertänksam inför bildanvändning, både gällande upphovsrätt och att inhämta samtycke från personer som kan identifieras på bilder, eller dess vårdnadshavare om de är minderåriga.

Uppdaterad: 21 OKT 2017 21:36 Skribent: Cajsa Berggren
E-post: Adressen Gömd

Postadress:
Matfors RF - Ridsport
Katarina Isokivi, Skölevägen 29
86491 Matfors

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: info@matforsryttarfo...

Se all info